2019-2020 Bahar YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

20 Aralık 2019

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

 

Başvuru tarihleri her dönem eğitim öğretim yılı akademik takviminde ilan edilmektedir. 2019-2020 BAHAR dönemi için ;

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TARİHLERİ    : 03-09 ŞUBAT 2020

KESİN KAYIT TARİHLERİ                      : 19-21 ŞUBAT 2020

· Koşulları taşıyan adaylar “Formlar ve Dilekçeler” kısmında yer alan “01- Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi” ile başvurabilir.

· Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru belgeleri tam olan ve koşulları taşıyan adayların başvuruları ilgili kurullar tarafında değerlendirmeye alınacak ve sonuçlar Enstitü WEB sayfasında duyurulacaktır.

· Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze ulaşması gerekmektedir.

· Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

· Sonuçlar web sayfası duyurular kısmında ilan edilecektir. Kesin kayıtlar şahsen yapılmaktadır.

 Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları;

           AİBÜ içinde veya dışında başka bir yükseköğretim kurumunun aynı adı taşıyan veya eşdeğer (program içeriği %80 oranında uyuşan) ana bilim/ana sanat dalında başarılı olan öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

         a) Bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programına kayıtlı olup, bu programda en az bir yarıyılı başarıyla tamamlayan öğrenciler, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak şartıyla, EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

         b) Yüksek lisans programlarına en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, doktora/sanatta yeterlik programlarına ise doktora yeterlik/sanatta yeterlik sınavı öncesine kadar yatay geçişle öğrenci kabul edilebilir.

         c) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir.

         ç) Yatay geçiş yoluyla lisansüstü programlara başvuru için, istenen belgelerin aslı veya geldiği enstitü tarafından onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

         d) Adayların ilgili EADB’nin en son ilan edilen lisansüstü eğitim başvuru şartlarını taşıması gerekir.

         e) Lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş için başvuran, kabul edilen ve kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilgili programın mezuniyet koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

         f) Yatay geçiş, eğitim dili aynı olan ana bilim/ana sanat dalları arasında gerçekleştirilir. Ancak bir yabancı dilde eğitim veren ana bilim/ana sanat dalı öğrencileri istemeleri halinde Türkçe eğitim veren programlara yatay geçiş yapabilir.

       İlan Metni İçin Tıklayınız…..

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top