POSTGRADUATE STUDY AT BOLU ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY

09 Aralık 2019

 

POSTGRADUATE STUDY AT BOLU ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY için tıklayınız..

 

(THE REQUIRED DOCUMENTS FOR THE ACCEPTED FOREIGN STUDENTS)

 

KESİN KAYIT  SON TARİHİ

REGISTRATION (END)

28 Şubat 2020

28 Februarky 2020

KESİN KAYIT YERİ

(PLACE)

Enstitü Öğrenci İşleri Ofisi

(Institute )

ADRES

(ADDRESS)

BAİBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, (Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 3. Kat) 14030 Gölköy/BOLU 

(BAİBÜ Institute (Faculty of Agriculture and Natural Sciences 3rd Floor)

Gölköy/BOLU 

TEL NO

0 374 254 10 00 – 5390

 * Diploma ya da mezuniyet belgesinin resmi onaylı örneği (İngilizce dilinde veya Türkçe tercümeli), (Diploma or officially approved copy of the graduation certificate (in English or translated into Turkish)

* Not durum belgesinin resmi onaylı örneği (İngilizce dilinde veya Türkçe tercümeli), Transkript (officially approved copy of the transcript) (in English or translated into Turkish)

*Başvuru Formu ve Başvuru Formunda beyan ettiği belgelerin resmi onaylı örneği, (Application form and the officially approved copy of the documents declared in the form)

*Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin resmi onaylı örneği, (Officially approved     copy of student visa taken from foreign mission)

*Pasaportun aslı veya resmi onaylı örneği, (Passport or officially approved copy of the passport)

*Öğrenim amaçlı ikamet beyanı, (Declaration of residence (educational)

*3 (üç) adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), (3photo (taken in the last six months))

*Devlet bursu ile gelen öğrenciler için ücretlerinin ödeneceğine dair ilgili devlet kuruluşlarından veya ülkelerin elçiliklerinden alınacak olan resmi yazı. (For state scholarship students, the official writing taken from the relevant government agency)

*İl Emniyet Müdürlüğünden alınmış ikamet izni (Residence permit taken from provincial directorate of security)

* Yabancı Dil Belgesi bulunmayan yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce Yeterlik Sınavı 27 Şubat 2020 saat 14:00'da  ve telafi için 5 Mart 2020 Saat 14:00'da  BAİBÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacaktır. (English Proficiency Exam for foreign students who do not have a Foreign Language Certificate will be held at the BAİBÜ School of Foreign Languages  on February  27 , 2020 at 2: p.m. and  Make-up : on March 5, 2020 at 2:00 p.m.)

Not  : Kesin kayıt yaptıran öğrenciler üniversitemiz akademik takviminde belirtilen süreler içinde eğitim öğretimlerini sürdürmek zorundadır.

 Note : The students who have final registration have to continue their education within the period specified in the academic calendar of the university. 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top