ORCID (Open Researcher and Contrıbutor ID) Numarası Alınması Hakkında Duyuru

13 Haziran 2020

 

  TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN VE ÖĞRETİM ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE  
 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Açık Bilim ve Açık Erişim çalışmaları çerçevesinde; üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile bilimsel faaliyetler sonucu ortaya çıkan kitap, makale, kongre bildirileri ve her türlü bilimsel yayının bibliyografik denetimini sağlamak ve açık erişimde araştırma hizmetine sunmak amacıyla, bir çalışma başlatılmıştır.

Bu çalışma ile oluşturulması düşünülen YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Sisteminin altyapısında; verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen uluslararası yazar kimlik numaralarından Open Researcher and Contributor ID (ORCID) kullanılması gerekliliği ortaya çıkmış olup, tezli lisansüstü öğretim öğrencileri ile tüm akademisyenlerin ORCID numarası alması ve daha önce yapılan yayınların ORCID numarası ile eşleştirmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarihli (Oturum No: 30) toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırmıştır.

Akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerin, ORCID numarası almalarında yardımcı olmak amacıyla hazırlanan "yardım dokümanı" ve “ORCID Kayıt” linki aşağıda sunulmuş olup en geç 31.07.2020 tarihine kadar ORCID numarası almaları gerekmektedir.

Bu hususta bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

 
   
   

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top