Afet ve Salgınlarda Tez Aşamasındaki Lisansüstü Eğitim Öğrencilerine Talepleri Halinde Ek Süre Verilmesi

30 Haziran 2020

 

SALGIN ve AFET NEDENİ İLE EK SÜRE TALEBİ

10.06.2020 tarih ve 31151 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“(8) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz”

Bu kapsamda;

  1. Başvuru yapmak isteyen "tez aşamasındaki" öğrencilerimiz "Salgın ve Afet Nedeniyle Ek Süre Talep Dilekçesi" ile başvurularını yapabilirler.
  2. Tüm derslerini tamamlamış Tezli Yüksek Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler ile yeterlik sınavından başarılı olmuş ve tez çalışmasını sürdürmekte olan Doktora programına kayıtlı öğrenciler başvurabilirler.
  3. Söz konusu talepler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek, sonuçları öğrencilerimize anabilim dalları / danışmanları aracılığı ile bildirilecektir.
  4. Ek süre talebi onaylanan öğrencinin azami süresinin sonuna bir yarıyıl ilave edilmiş olacaktır.
  5. Tezini teslim etmiş olduğu halde ek süre talebinde bulunan ve talebi onaylanan öğrenciler için jüri belirleme, savunma sınavına girme yükümlülükleri devam eder. Örneğin; tezini teslim etmiş olup savunma sınavına girmesi gereken öğrenci, ek süre talebi onaylanmış olsa bile tez teslimini takip eden bir ay içerisinde savunma sınavına girmeli, savunma sınavını takip eden bir ay içerisinde tezini teslim etmelidir. Savunma sınavı sonucunda düzeltme almış öğrenci ek süre talebi onaylansa dahi düzeltme süresi sonunda (3 ay/6 ay) düzeltilmiş tezini teslim etmelidir.
  6. Doktora tez aşamasında olup ek süre talebi onaylanmış öğrenciler için de tez öneri raporu verme yükümlülükleri devam eder. Örneğin; tez öneri raporunu yarıyıl sonu itibariyle sunması gereken öğrenciler ek süre talebi onaylanmış olsa bile raporlarını sunmalıdır.
  7. Azami süresinin sonunda olup henüz tezini teslim etmemiş öğrenci için, azami öğrenim süresine bir yarıyıl ilave yapılacağından tez teslim yükümlülüğü söz konusu ilave yarıyılın sonuna ertelenmiş olur.

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top