Lisansüstü programlarına başvuruları kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıt işlemleri Hakkında (Registration procedures for foreign students whose applications for graduate programs are accepted)

08 Eylül 2020
     
 

 

Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvuruları kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıt işlemleri 09 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. Kesin kayıt işlemleri için aşağıda belirtilen belgelerin şahsen ya da posta yoluyla Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimine iletilmesi gerekmektedir.


Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler:

 1. Kabul mektubu ve başvuru formu
 2. Diploma ya da mezuniyet belgesi (İngilizce veya Türkçe değil ise, belgenin noter tasdikli Türkçe veya İngilizce tercümesi)
 3. Transkript (Not Durum) Belgesi (İngilizce veya Türkçe değil ise, belgenin noter tasdikli İngilizce veya Türkçe tercümesi)
 4. Pasaport fotokopisi
 5. 3 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
 6. İkili anlaşmalar çerçevesinde devlet bursu ile gelen öğrenciler için, ücretlerinin kayıt dönemlerinde ödeneceğine dair belge
 7. Yabancı Dil Yeterliliğini gösteren belge
 8. Banka dekontu (kayıt ücreti dönemlik alınır. 2020-2021 eğitim öğretim yılı Güz dönemi için yabancı uyruklu öğrencilerimizden 3000-TL tahsil edilecektir. Eğitim ücreti, Ziraat Bankası IBAN 

  TR02 0001 0000 5090 4055 1050 01  nolu hesabına yatırılacaktır).

 
     
 

The deadline for final registration of foreign students whose applications are accepted for graduate programs at our university is October 09, 2020. For final registration, the documents listed below must be submitted to the Student Affairs Unit of the Graduate Education Institute in person or by mail.

 

Documents required from students who are eligible for final registration:

 1. Letter of acceptance and application form
 2. Diploma or graduation certificate (if not in English or Turkish, notarized Turkish or English translation of the document)
 3. Transcript (Grade Status) Document (if not in English or Turkish, notarized English or Turkish translation of the document)
 4. Photocopies of passport
 5. 3 photos (taken within the last six months)
 6. For students who will come with a government scholarship within the framework of bilateral agreements, a document indicating that the fees will be paid during the registration periods
 7. A document of Foreign Language Proficiency
 8. Bank receipt (tuition fee is charged per semester . 3000-TL will be charged from foreign students for the Fall semester of the 2020-2021 academic year. The tuition fee will be deposited to this account: Ziraat Bank, IBAN

  TR02 0001 0000 5090 4055 1050 01.

 
     
     

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top