Print this page

2021-2022 Bahar Lisansüstü Eğitim Bilim Sınav ve Yabancı Dil Sınavı Yerleri

03 Şubat 2022

ONLINE yapılan aday başvurularının geçerli sayılabilmesi için adaylar, aşağıda listeli başvuru belgelerinin birer örneğini ve imzalı “Sınav Giriş Belgesi`ni dosya içerisinde eksiksiz bir şekilde, bilim sınavı esnasında anabilim dalı başkanlığına teslim etmekle yükümlüdürler. Belgelerini tam olarak teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Online başvuru sistemine eksik/hatalı girilen verilerin/belgelerin (not ortalaması, mezuniyet koşulu, yabancı dil puanı, ALES puanı, alan içi / alan dışı başvuru v.b.)  sorumluluğu tamamen adaylara ait olup, Enstitümüzce herhangi bir düzeltme yapılması söz konusu olmayacak ve adayın başvurusu değerlendirme dışı bırakılacaktır. Adaylar başvuruların başından sınav sonuçlanıncaya kadar tüm süreci başvuru yaptıkları ekrandan takip etmekle sorumludur.

Başvuru koşullarını taşımadığı halde başvuran adaylar bilim sınavına girmemeli, fark edilmeden sınava alınmış olsalar dahi  sınava girmemiş gibi işlem yapılacaktır.

*Covid enfekte ve karantinada olduğunu belgeleyen adayların sınavları kayıt altına alınmak şartıyla uzaktan (online) yapılabilecektir. Covid olduklarına dair belgeyi başvurdukları Anabilim Dalı başkanlıklarına ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL

Enstitü Müdürü

 

Dosya İçinde Yer Alması Gereken Belgeler

  1. İmzalı “Sınav Giriş Belgesi” (Başvuru yapmış olan sisteminden alınacak belge)
  2. Yüksek lisans başvuruları için adayların lisans mezuniyet belgesi fotokopisi veya diploma fotokopisi, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belge fotokopisi veya diploma fotokopisi,
  3. Yüksek lisans başvuruları için lisans, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans not dökümü (transkript) fotokopisi,
  4. ALES sonuç belgesi,
  5. Yabancı dil belgesi (yüksek lisans için varsa, doktora için zorunlu),
  6. Bir adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5x6) (son 6 ayda çekilmiş olmalıdır),
  7. Fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, oturma izin belgesi, pasaport,)

 

 

2021-2022 Bahar Lisansüstü Eğitim Bilim Sınav Yerleri için Tıklayınız

Yabancı Dil Sınavı Yerleri