Print this page

Tezsiz YL (2. Öğretim) ve Tezsiz (Uzaktan) YL Öğrencilerinin Dikkatine

16 Şubat 2022

Tezsiz YL (2. Öğretim) ve Tezsiz (Uzaktan) YL Öğrencilerinin Dikkatine….

            Yeni kayıtlanıp birinci döneminde olan öğrenciler için 30 AKTS, ikinci döneminde olan öğrenciler için 60 AKTS’lik öğrenim ücreti tanımlaması yapılacaktır. İkinci döneminde olup bu dönem için “Dönem Projesi” seçmeyecek öğrencilerin ve önceki dönemden başarısız dersi bulunan öğrencilerin ödeme yapmadan önce ekle sil dönemi bitmeden (danışmanlarının da uygundur görüşünü alarak) Enstitü Öğrenci İşleri ile iletişime geçmeleri (http://online.lisansustu.ibu.edu.tr/post/talepeklex/) ve öğrenim ücreti borçlarını güncellettirmeleri gerekmektedir.

Öğrenciler öğrenim ücreti ödemelerini Türkiye İs Bankası aracılığı (yurt içindeki her hangi bir şubesi, internet şubesi, telefon şubesi, bankamatikler) ile öğrenci numaralarını beyan ederek ödeme yapabilirler.

Ders Kayıtları : 21-27 Şubat 2022

Ders eklenme-bırakma ve danışman onay dönemi : 28 Şubat - 04 Mart 2022

İşletme

 

İşletme Tezsiz YL

(2. Öğretim)

 

* Programın tamamlanma süresi en az 2 yarıyıl, en çok 3 yarıyıldır.

* Programın tamamlanması için her dönem en az 30 AKTS olmak üzere mezuniyet için toplam 90 AKTS’lik ders/proje alınması gerekmektedir. 

* 2021-2022 bahar dönemi için AKTS başına 80 TL harç ödenecektir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz YL

(2. Öğretim)

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz  (2. Öğretim) YL

* Programın tamamlanma süresi en az 2 yarıyıl, en çok 3 yarıyıldır.

* Programın tamamlanması için her dönem en az 30 AKTS olmak üzere mezuniyet için toplam 90 AKTS’lik ders/proje alınması gerekmektedir. 

* 2021-2022 bahar dönemi için AKTS başına 70 TL harç ödenecektir.

İletişim Bilimleri

(Disiplinlerarası)

İletişim Bilimleri Tezsiz (Uzaktan) YL

* Program uzaktan öğretim olup dersler ve sınavlar online yapılacaktır.

* Programın tamamlanma süresi en az 2 yarıyıl, en çok 3 yarıyıldır.

* Programın tamamlanması için her dönem en az 30 AKTS olmak üzere mezuniyet için toplam 90 AKTS’lik ders/proje alınması gerekmektedir. 

* 2021-2022 bahar dönemi için AKTS başına 70 TL harç ve her dönem için 300 TL materyal ücreti ödenecektir.