KAYIT DONDURMA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
Print this page

KAYIT DONDURMA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

16 Şubat 2022

 

Üniversitemiz Senatosunun 2021/205 No.lu kararı uyarınca Covid-19 Pandemisi nedeniyle kayıt dondurmak isteyen tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilerin tez danışmanlarının onayı alındıktan sonra Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla 2021-2022 Bahar dönemi için kayıtlarının dondurma başvurularına ilişkin başvuru koşulları;

 

  • 2021-2022 Bahar dönemi için kayıt dondurma hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının 28.02.2022-25.03.2022 tarihleri arasında alınmasına,
  • Başvuru yapmak isteyen tez aşamasındaki öğrencilerimiz  http://online.lisansustu.ibu.edu.tr/ adresinden online başvuruda bulunarak süreci başlatmalarına,
  • 2021-2022 Bahar Döneminde ders kaydını yenileyen öğrencilerin başvurabilmelerine,
  • 2021-2022 Bahar Döneminde Ek Süre Talebinde bulunan Öğrencilerin Kayıt Dondurma hakkından yararlanmamalarına,
  • Kayıt Dondurma talebi için son başvuru günü olan 25.03.2022 tarihinden sonra yapılacak başvurular hakkında işlem yapılmamasına,
  • Küresel Salgın nedeniyle ülkemize gelemeyen uluslararası öğrenciler ile kronik rahatsızlığı olan veya ailesi yüksek risk grubunda bulunan öğrencilerin kayıt dondurma taleplerinin birimlerin ilgili kurullarınca değerlendirilmesine,
  • Kayıt dondurma hakkı kazanan öğrencilerin başvurularının 25.03.2022 tarihinden sonra topluca değerlendirilerek listenin Enstitü web sayfasında ilan edilmesine,

 

*Covid-19 dışında bir gerekçe ile kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin;  izin isteklerinin dönem başında, ders kayıtlanma süreleri bitmeden kayıt dondurma gerekçesini içeren belgeyi de yükleyerek http://online.lisansustu.ibu.edu.tr/   adresinden Ana Bilim Dalı Başkanlığına yapmaları gerekmektedir. (BAİBÜ LEÖ Yönetmeliği Madde 38/10)