EK SÜRE TALEP EDECEK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE…
Print this page

EK SÜRE TALEP EDECEK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE…

16 Şubat 2022

 

20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 35. Maddesine, 10.06.2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğretim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” hükmü kapsamında Covid-19 Pandemisi nedeni ile ek süre verilmesine ilişkin başvuru koşulları;

 • 2021-2022 Bahar dönemi için Ek Süre Verilmesi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının 28.02.2022-30.04.2022 tarihine kadar alınmasına,
 • Başvuru yapmak isteyen "tez aşamasındaki" öğrencilerin http://online.lisansustu.ibu.edu.tr/ adresinden online başvuruda bulunarak süreci başlatmalarına,
 • Tüm derslerini tamamlamışTezli Yüksek Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler ile yeterlik sınavından başarılı olmuş ve tez çalışmasını sürdürmekte olan Doktora programına kayıtlı öğrencilerin başvurabilmesine,
 • 2021-2022 Bahar Döneminde ders kaydını yenileyen öğrencilerin başvurabilmelerine,
 • 2021-2022 Bahar Döneminde Kayıt Donduran öğrencilerin ek süre talebinde bulunamamasına,
 • Bir öğrencinin öğrenim süresince en fazla iki (2) defa ek süre hakkından yararlanabilmesine,
 • Ek süre talebi onaylanan öğrencinin azami süresinin sonuna bir yarıyıl ilave edilmesine,
 • Tez Savunma Sınavı başvurusu yapmış, Tez Savunma Sınavına girmiş veya Tez Savunma Sınavına girerek düzeltme alan öğrencilerin ek süre talebinde bulunmamalarına,
 • Doktora tez aşamasında olup ek süre talebi onaylanmış öğrenciler için de tez öneri raporu verme ve TİK yükümlülükleri devam etmesine (Örneğin; tez öneri raporunu yarıyıl sonu itibariyle sunması gereken öğrenciler ek süre talebi onaylanmış olsa bile raporlarını sunmalıdır),
 • Ek süre talebi için son başvuru günü olan 30.04.2022tarihinden sonra yapılacak başvurular hakkında işlem yapılmamasına,
 • Ek süre talebinin danışman görüşü, ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşmesine,
 • Ek süre almaya hak kazanan öğrencilerin başvurularının 30.04.2022 tarihinden sonra topluca değerlendirilerek listenin Enstitü web sayfasında ilan edilmesine,