Uluslararası Öğrenci Alımı

13 Temmuz 2023

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne uluslararası öğrenci alımı için başvurular 15.07.2023 tarihinden itibaren aşağıdaki link üzerinden gerçekleştirilecektir.

https://ubys.ibu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=21

Başvuruların alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması 45 günlük periyotlarla gerçekleştirilecektir. Periyodun ilk üç haftasında öğrenci başvurusu alınacak, dördüncü haftada başvurular Ana Bilim Dalları tarafından değerlendirilecek, beşinci hafta Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünü tarafından sonuç belgesi düzenlenecek ve altıncı hafta sonuçlar ilan edilecektir.

Online Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1. Diploma ya da mezuniyet belgesinin resmi onaylı örneği (İngilizce ya da Türkçe)
  2. Not durum belgesinin resmi onaylı örneği (Transkript)
  3. Var ise eğitim görülecek dil belgesi

Başvurulan programın eğitim dili Türkçe ise belge Türkçeye dair, eğitim dili İngilizce ise İngilizceye dair olacaktır. Dil belgesi olmayan öğrenciler ilgili birimden dil eğitimini tamamladıktan sonra lisansüstü eğitimlerine başlayacaklardır.

  1. Pasaportun aslı veya resmi onaylı örneği
  2. Son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf

Başvuru ücreti 2000 TL’dir.

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top