DUYURULAR

 
      Enstitümüz 2021-2022 Eğitim – Öğretim Yılı Akademik Takvimi ve ilgili yönetmelik hükümleri gereği 2021-2022 Güz dönemi tez savunması için başvuru yapılabilecek son tarih 24 Aralık 2021 Cuma günüdür. Bu nedenle tez savunma başvuru sistemi 24 Aralık 2021 günü mesai bitimi itibariyle kapatılacaktır. İlgili sistem 2021-2022 Bahar dönemi derslerin başlangıç tarihi olan 28 Şubat 2022 tarihinde tekrar açılacaktır. 
  Ayrıca azami süresi sonunda olup 2021-2022 Güz dönemi içinde tez savunmasına girmiş olan öğrencilerin savunulmuş tezlerinin en geç 11 Şubat 2022 tarihine kadar anabilim dalı başkanlığı üst yazısı ile Enstitüye teslim edilmesi gerekmekte olup aksi durumda ilgili yönetmelik gereği öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilecektir. Azami süresi dolmamış olan öğrencilerin ise 2021-2022 Bahar dönemi ders kayıtlarını yaptıktan sonra tez teslimi yapmaları gerekmektedir.
 
     
 
Page 4 of 5

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top