İş Akış Şemaları

 

Detaylı bilgi almak için PDF butonuna tıklayabilirsiniz

İş Akış Adı
İndir
 1-Enstitü Kurulu Toplantısı İş Akışı
 2-Gelen Giden Evrak İş Akışı
 3-Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi İş Akışı
 4-Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısı İş Akışı
 5-Disiplin Kurulu Toplantısı İş Akışı
 6-Ana Bilim Dalı Program Açılış İş Akışı
 7-Ana Bilim Dalı Başkanı Atama İş Akışı
 8-Ana Bilim Dalı Kurulu Toplantısı İş Akışı
 9-Öğretim Planı Belirleme (Ders Ekleme-Kapatma-Değişiklik) İş Akışı
 10-Akademik Takvim Belirleme İş Akışı
 11-Lisansüstü Öğrenci Alım İş Akışı
 12-Lisansüstü Yatay Geçiş İş Akışı
 13-Lisansüstü Uluslararası Öğrenci Kabulü İş Akışı
 14-Askerlik İş Akışı
 15-Öğrenci Kesin Kayıt İş Akışı
 16-Okutulacak Ders Belirleme İş Akışı
 17-Haftalık Ders Programı İş Akışı
 18-Kayıt Yenileme (Ders Kayıt) İş Akışı
 19-Bilimsel Hazırlık Dersleri Belirleme İş Akışı
 20-Bilimsel Hazırlık Yanı Sıra Ders Alma İş Akışı
 21-Program Dışı Ders Alma (Baibü İçi) İş Akışı
 22-Program Dışı Ders Alma (Baibü Dışı) İş Akışı
 23-Müfredat Fazlası Ders Alma İş Akışı
 24-Ders Saydırma-Muafiyet İş Akışı
 25-Kayıt Dondurma İş Akışı
 26-Erasmus (Gitmeden Önce) İş Akışı
 27-Erasmus (Dönen Öğrenci) İş Akışı
 28-Dönem Sonu Sınavı İş Akışı
 29-Tez Danışmanı Atama İş Akışı
 30-Tez Danışmanı Değişiklik İş Akışı
 31-İkinci Danışman Atama İş Akışı
 32-Tez Konusu - Başlığı Belirleme İş Akışı
 33-Tez Konusu - Başlığı Değişiklik İş Akışı
 34-Doktora Yeterlik Komitesi Atama İş Akışı
 35-Doktora Yeterlik Sınavı İş Akışı
 36-Tez İzleme Komitesi Üyesi Belirleme İş Akışı
 37-Tez Önerisi Savunması İş Akışı
 38-Tez İzleme Komitesi Toplantısı İş Akışı
 39-Tez Savunma İş Akışı
 40-Tez Teslimi Ve Mezuniyet İş Akışı
 41-Diploma Teslimi İş Akışı
 42-Kendi İsteği İle Kayıt Sildirme İş Akışı
 43-Enstitü Tarafından İlişik Kesilmesi İş Akışı
 44-Ders Telafi İş Akışı
 45-İdari Personel Göreve Başlama İş Akış Süreci
 46-Uluslararası Öğrenci Kabulü İş Akışı
 47-2547 Sayılı Kanunun (40-A-B-D) İş Akış Süreci
 48-Arş.Gör. Göreve Başlama (35. Madde) İş Akış Süreci
 49-Akademik Personel Görev Süresi Uzatma İş Akış Süreci
 50-Arş.Gör. Görevden Ayrılma (35. Madde) İş Akış Süreci
 51-İzin İş Akış Süreci İş Akış Süreci
 52-Maaş Ödeme İş Akış Süreci

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top