Dilekçeler ve Formlar

AÇIKLAMALAR

  • Formlar ve Dilekçeler BİLGİSAYAR ortamda hazırlanmalıdır.
  • Formlar Enstitü Müdürlüğüne gönderilmek üzere ilgili Enstitü Anabilim Dalı başkanlığına teslim edilmelidir.
  • Dilekçe ve formlarda yer alan PROGRAM kısmına örneğin Fizik Tezli YL, Fizik Dr, Fizik Tezsiz YL, Fizik II. Öğr. Tezsiz YL vb. yazılmalıdır.
  • Dilekçe ve formlar üst yazı ve gerekiyorsa ADAK kararı ile ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarınca EBYS üzerinden Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır.
  • Form ve dilekçelerin orijinal kopyaları öğrenci dosyalarında arşivlenmek üzere Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır.

ENSTİTÜ ANABİLİM DALLARI

İÇİN FORMLAR

ÖĞRENCİLER İÇİN

FORMLAR ve DİLEKÇELER

ÖĞRETİM ELEMANLARI/JÜRİ ÜYELERİ

İÇİN FORM ve DİLEKÇELER

 Bilimsel Hazırlık Dersi Belirleme Formu

 Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi  Not Bildirim/Düzeltme Formu

 Ders Muafiyet İntibak Formu

 Ders Muafiyet İntibak Başvuru Formu  Tez Danışmanlığı Bırakma Dilekçesi
 Dönem Projesi Danışmanı Atama Formu  Erasmusla Gidecek Öğrenciler İçin Dilekçe  Öğretim Üyeleri İçin Okutulacak Ders Bildirim Formu
 Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu  Başka Enstitü/Üniversiteden Ders Alma Dilekçesi

 12a- Ders Telafi Bildirim Dilekçesi (GİTMEDEN ÖNCE)

 Erasmus Akademik Tanınırlık Formu (Dönen Öğrenci)  Kayıtlı Olunan Program Dışından Ders Alma   Formu  12b- Ders Telafi Bildirim Dilekçesi (TELAFİ YAPILDIKTAN SONRA)
 DOKT_10_100/2000 Yök Doktora Burslu Öğrenci Takip Formu  Bilimsel Hazırlık Dersleri Yanı Sıra Lisansüstü Ders Alma Dilekçesi

 19a-Yeni Ders Ekleme/Değişiklik Öneri Formu (TR)

   Müfredat Fazlası Ders Alma Dilekçesi  19b- Yeni Ders Ekleme/Değişiklik Öneri Formu (EN)
   İletişim Bilgileri Değişiklik Dilekçesi

 19c- Ders Kapatma Öneri Formu

    Kayıt Sildirme Dilekçesi  Akademik Personel Görev Talep Dilekçesi
   İlişik Kesme Belgesi  
   Tez Teslim Süresi Uzatma Talep Dilekçesi  
   Kayıp Belgenin Yenisini Talep Dilekçesi  
   Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Dilekçisi  

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top