Yatay Geçiş

 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Her yarıyıl ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı ADAK kararı ile yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını Enstitüye önerebilir. Kontenjanlar ve adaylarda aranacak şartlar enstitü kurulunun onayı ve Senato kararı ile kesinleşir. Enstitü web sayfasında ilan edilir.

 

a)       Yüksek lisans programlarına, en geç üçüncü döneme başlamamış olan; doktora programlarına ise doktora yeterlik sınavına girmemiş olan öğrenciler yatay geçişle kabul edilebilir.

b)       Adayların ilgili EADB’nın ilgili döneme ait lisansüstü eğitim başvuru şartlarını taşıması gerekir.

a)       Adayların başvurularını ONLINE olarak BAİBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne yapmaları ve Enstitü web sayfasını takip ederek olası ek bilgileri almaları gerekmektedir.

c)       Koşulları taşıyan adaylar ONLINE başvurunun yapılacağı adreste gerekli kısımlar doldurulduktan sonra, başvuru için istenilen belgelerin, başvuru esnasında sisteme istenilen formatta yüklenmesi gerekmektedir. Yatay geçiş başvurusu için, istenen belgelerin aslı veya kayıtlı olunan enstitü tarafından onaylanan örnekleri yüklenmelidir.

1.       Lisans/Tezli Yüksek Lisans Diploma (onaylı örneği)

2.       Öğrenci Belgesi  (son 1 ay içinde alınmış)

3.       Transkript (son 1 ay içinde alınmış ve  ders notlarının sayısal değerini gösterir şekilde)

4.       Fotoğraf (1 adet)

5.       ALES Sonuç Belgesi (Kayıtlı olduğunuz enstitüye kayıt yaptırırken kullanılan belge olmalıdır)

6.       Yabancı Dil Belgesi (Kayıtlı olduğunuz enstitüye kayıt yaptırırken kullanılan belge olmalıdır)

7.       Ders İçerikleri (onaylı örneği)

d)       Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru belgeleri tam olan ve koşulları taşıyan adayların başvuruları ilgili kurullar tarafında değerlendirmeye alınacak ve sonuçlar adayların başvuru esnasında kullandıkları mail adreslerine gönderilecektir.

e)       Kesin kayıt işlemlerini adaylar akademik takvimde belirtilen tarih aralığında ŞAHSEN Enstitüye gelerek yaptıracaklardır (Adaylar kayıt esnasında başvuruda kullandıkları evraklarının aslını veya kayıtlı olunan üniversite tarafından onaylanmış örneklerini getirilmelidir).

 

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top