Pandemi Sürecinde İşlemler

  Tez Savunma Sınavını, Tez İzleme Komitesi Toplantısını, Tez Önerisi Savunması Toplantısını ve Doktora Yeterlik Sınavını 2019-2020 Bahar yarıyılı içerisinde gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimizin, danışmanlarının da uygun görüşü doğrultusunda ekte yer alan Enstitümüzce belirlenmiş Sınav ve Toplantı Süreçlerini takip ederek ilgili sınavlarını veya toplantılarını yapabilirler:

 

  NOT: Dünya genelinde yaşanan COVİD 19 Pandemi sürecinde Online olarak yapılan Tez Savunma Sınavı, Tez İzleme Komitesi Toplantısı, Tez Önerisi Savunması Toplantısı ve Doktora Yeterlik Sınavı için yapılan etkinliklere ait video kayıtlarının Google Drive linkinin veya kaydın kendisinin mutlaka Enstitüye ulaştırılması gerekmektedir.

  

  EK1: DOKTORA YETERLİLİK SINAVI SÜRECİ (UZAKTAN ERİŞİM YOLUYLA)
  ANNEX-1: DOCTORAL PROFICIENCY EXAM PROCESS (THROUGH REMOTE ACCESS)
   
  EK2: TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI SUNUM SÜRECİ (UZAKTAN ERİŞİM YOLUYLA)
  ANNEX-2: DOCTORAL THESIS PROPOSAL DEFENSE PRESENTATION PROCESS (THROUGH REMOTE ACCESS)
   
  EK3: TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) TOPLANTISI SÜRECİ (UZAKTAN ERİŞİM YOLUYLA)
  ANNEX-3: PROCESS OF DOCTORAL THESIS MONITORING COMMITTEE (TIK) MEETING (THROUGH REMOTE ACCESS)
   
   EK4: TEZ SAVUNMA SINAVI SÜRECİ (UZAKTAN ERİŞİM YOLUYLA)
   ANNEX-4: THESIS DEFENSE EXAM PROCESS (THROUGH REMOTE ACCESS)
   
  EK5: TEZ SAVUNMASI SONRASI TEZ TESLİM SÜRECİ (UZAKTAN ERİŞİM YOLUYLA)
  ANNEX-5: THESIS DELIVERY PROCESS AFTER THESIS DEFENSE (THROUGH REMOTE ACCESS)

 

 

  

 

 

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top