Dilekçeler ve Formlar

AÇIKLAMALAR

  • Formlar ve Dilekçeler BİLGİSAYAR ortamda hazırlanmalıdır.
  • Dilekçeler EBYS'den giriş yapılıp evrak numarası verilebilmesi için mutlaka Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmelidir.
  • Formlar Enstitü Müdürlüğüne gönderilmek üzere ilgili Enstitü Anabilim Dalı başkanlığına teslim edilmelidir.
  • Dilekçe ve formlarda yer alan PROGRAM kısmına örneğin Fizik Tezli YL, Fizik Dr, Fizik Tezsiz YL, Fizik II. Öğr. Tezsiz YL vb. yazılmalıdır.
  • Dilekçe ve formlar üst yazı ve gerekiyorsa ADAK kararı ile ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarınca EBYS üzerinden Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır.
  • Form ve dilekçelerin orijinal kopyaları öğrenci dosyalarında arşivlenmek üzere Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır ( Covid-19 nedeni ile kurumsal e_posta kanalı ile imzasız işlem yapılan tüm form ve dilekçelerin ıslak imzalı hali mezuniyet aşamasında öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilmelidir. )

ENSTİTÜ ANABİLİM DALLARI

İÇİN FORMLAR

ÖĞRENCİLER İÇİN

FORMLAR ve DİLEKÇELER

ÖĞRETİM ELEMANLARI/JÜRİ ÜYELERİ

İÇİN FORM ve DİLEKÇELER

1- Bilimsel Hazırlık Dersi Belirleme Formu

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi 1a- Tez Başlığı ve Tez Konusu Belirleme Dilekçesi

2- Ders Sayma İşlem Formu

Ders Saydırma Dilekçesi 1b- Tez Başlığı ve Tez Konusu Değiştirme Dilekçesi
3c- Dönem Projesi Danışmanı Atama Formu İzin/Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi

1c- Dönem Projesi Başlığı ve Konusu Belirleme Dilekçesi

4a- Yüksek Lisans Tez Danışmanı Değişiklik Formu Başka Enstitü/Üniversiteden Ders Alma Dilekçesi

1d- Dönem Projesi Başlığı ve Konusu Değişiklik Dilekçesi

4b- Doktora Tez Danışmanı Değişiklik Formu Kayıtlı Olunan Program Dışından Ders Alma Formu 12a- Ders Telafi Bildirim Dilekçesi (GİTMEDEN ÖNCE)
Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Formu Bilimsel Hazırlık Dersleri Yanı Sıra Lisansüstü Ders Alma Dilekçesi

12b- Ders Telafi Bildirim Dilekçesi (TELAFİ YAPILDIKTAN SONRA)

Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu Müfredat Fazlası Ders Alma Dilekçesi Tez Savunması Sonrası Not Bildirim Formu
Erasmus Akademik Tanınırlık Formu (Dönen Öğrenci) İletişim Bilgileri Değişiklik Dilekçesi

Not Bildirim/Düzeltme Formu

DOKT_10_100/2000 Yök Doktora Burslu Öğrenci Takip Formu Erasmusla Gidecek Öğrenciler İçin Dilekçe Tez Danışmanlığı Bırakma Dilekçesi
  Kayıt Aktif Ettirme Dilekçesi

Akademik Personel Görev Talep Dilekçesi

  Tez Teslim Süresi Uzatma Talep Dilekçesi Öğretim Üyeleri İçin Okutulacak Ders Bildirim Formu
  Kayıp Belgenin Yenisini Talep Dilekçesi Dönem Projesi Sonuç Bildirim Dilekçesi
  Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Dilekçisi 19a-Yeni Ders Ekleme/Değişiklik Öneri Formu (TR)
  İlişik Kesme Belgesi 19b- Yeni Ders Ekleme/Değişiklik Öneri Formu (EN)
 

Kayıt Sildirme Dilekçesi

19c- Ders Kapatma Öneri Formu

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top