Dilekçeler ve Formlar

AÇIKLAMALAR

  • Formlar ve Dilekçeler BİLGİSAYAR ortamda hazırlanmalıdır.
  • Dilekçeler EBYS'den giriş yapılıp evrak numarası verilebilmesi için mutlaka Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmelidir.
  • Formlar Enstitü Müdürlüğüne gönderilmek üzere ilgili Enstitü Anabilim Dalı başkanlığına teslim edilmelidir.
  • Dilekçe ve formlarda yer alan PROGRAM kısmına örneğin Fizik Tezli YL, Fizik Dr, Fizik Tezsiz YL, Fizik II. Öğr. Tezsiz YL vb. yazılmalıdır.
  • Dilekçe ve formlar üst yazı ve gerekiyorsa ADAK kararı ile ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarınca EBYS üzerinden Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır.
  • Form ve dilekçelerin orijinal kopyaları öğrenci dosyalarında arşivlenmek üzere Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır ( Covid-19 nedeni ile kurumsal e_posta kanalı ile imzasız işlem yapılan tüm form ve dilekçelerin ıslak imzalı hali mezuniyet aşamasında öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilmelidir. )

ENSTİTÜ ANABİLİM DALLARI

İÇİN FORMLAR

ÖĞRENCİLER İÇİN

FORMLAR ve DİLEKÇELER

ÖĞRETİM ELEMANLARI/JÜRİ ÜYELERİ

İÇİN FORM ve DİLEKÇELER

 1- Bilimsel Hazırlık Dersi Belirleme Formu

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi  Not Bildirim/Düzeltme Formu

 2- Ders Sayma İşlem Formu

Ders Saydırma Dilekçesi Tez Danışmanlığı Bırakma Dilekçesi
 3c- Dönem Projesi Danışmanı Atama Formu Erasmusla Gidecek Öğrenciler İçin Dilekçe

 Dönem Projesi Sonuç Bildirim Dilekçesi

Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu Başka Enstitü/Üniversiteden Ders Alma Dilekçesi

 Öğretim Üyeleri İçin Okutulacak Ders Bildirim Formu

Erasmus Akademik Tanınırlık Formu (Dönen Öğrenci) Kayıtlı Olunan Program Dışından Ders Alma Formu 12a- Ders Telafi Bildirim Dilekçesi (GİTMEDEN ÖNCE)
  DOKT_10_100/2000 Yök Doktora Burslu Öğrenci Takip Formu Bilimsel Hazırlık Dersleri Yanı Sıra Lisansüstü Ders Alma Dilekçesi

12b- Ders Telafi Bildirim Dilekçesi (TELAFİ YAPILDIKTAN SONRA)

  Müfredat Fazlası Ders Alma Dilekçesi  19a-Yeni Ders Ekleme/Değişiklik Öneri Formu (TR)
  İletişim Bilgileri Değişiklik Dilekçesi

19b- Yeni Ders Ekleme/Değişiklik Öneri Formu (EN)

   Kayıt Sildirme Dilekçesi 19c- Ders Kapatma Öneri Formu
  İlişik Kesme Belgesi

Akademik Personel Görev Talep Dilekçesi

  Tez Teslim Süresi Uzatma Talep Dilekçesi  
  Kayıp Belgenin Yenisini Talep Dilekçesi  
  Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Dilekçisi  

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top