Dilekçeler ve Formlar

     AÇIKLAMALAR

  • Formlar ve Dilekçeler BİLGİSAYAR ortamda hazırlanmalıdır.
  • Dilekçeler EBYS'den giriş yapılıp evrak numarası verilebilmesi için mutlaka Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmelidir.
  • Formlar Enstitü Müdürlüğüne gönderilmek üzere ilgili Enstitü Anabilim Dalı başkanlığına teslim edilmelidir.
  • Dilekçe ve formlarda yer alan PROGRAM kısmına örneğin Fizik Tezli YL, Fizik Dr, Fizik Tezsiz YL, Fizik II. Öğr. Tezsiz YL vb. yazılmalıdır.
  • Dilekçe ve formlar üst yazı ve gerekiyorsa ADAK kararı ile ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarınca EBYS üzerinden Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır.
  • Form ve dilekçelerin orijinal kopyaları öğrenci dosyalarında arşivlenmek üzere Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır (Covid-19 nedeni ile kurumsal e_posta kanalı ile imzasız işlem yapılan tüm form ve dilekçelerin ıslak imzalı hali mezuniyet aşamasında öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilmelidir.)

COVİD-19 İÇİN ONLİNE 

FORM ve DİLEKÇELER

 ENSTİTÜ ANABİLİM DALLARI

İÇİN FORMLAR

ÖĞRENCİLER İÇİN

FORMLAR ve DİLEKÇELER

 ÖĞRETİM  ELEMANLARI/JÜRİ  ÜYELERİ 

İÇİN FORM ve DİLEKÇELER

ORT_02_ Tez Savunma Sınavı Başvuru Onay Formu

1- Bilimsel Hazırlık Dersi Belirleme       Formu

1- Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi 1a- Tez Başlığı ve Tez Konusu Belirleme Dilekçesi

ORT_03_ Tez Danışmanı Tez Teslim Dilekçesi (Tez Sınavına Girmeden Önce)

2- Ders Sayma İşlem Formu

2- Ders Saydırma Dilekçesi 1b- Tez Başlığı ve Tez Konusu Değiştirme Dilekçesi
ORT_04_ Lisansüstü Eğitim Tezleri Benzerlik Tarama Formu 3a- Yüksek Lisans Tez Danışmanı Atama Formu 3- İzin/Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi

1c- Dönem Projesi Başlığı ve Konusu Belirleme Dilekçesi

ORT_05_ Tez Savunma Sınavı Jürisi Öneri Dilekçesi 3b- Doktora Tez Danışmanı Atama Formu 4- Başka Enstitü/Üniversiteden Ders Alma Dilekçesi

1d- Dönem Projesi Başlığı ve Konusu Değişiklik Dilekçesi

ORT_06_Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu 3c- Dönem Projesi Danışmanı Atama Formu 5- Kayıtlı Olunan Program Dışından Ders Alma Formu

2- Seminer Sunum Tutanak Formu

ORT_07_Jüri Üyesi Bireysel Tez Değerlendirme Formu 4a- Yüksek Lisans Tez Danışmanı Değişiklik Formu  6- Bilimsel Hazırlık Dersleri Yanı Sıra Lisansüstü Ders Alma Dilekçesi

3- Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu

ORT_01_Tez Başlığı Değişiklik Tutanağı 4b- Doktora Tez Danışmanı Değişiklik Formu 7- Müfredat Fazlası Ders Alma Dilekçesi

4- Tez Danışmanı Tez Önerisi Toplantı Tarihi Belirleme Dilekçesi

ORT_08_ Tez Danışmanı Tez Teslim Dilekçesi (Uzatma verilen öğrenciler için) 5- Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Formu 8- Danışman Tercih Dilekçesi

5- Doktora Tez Önerisi Savunması Toplantı Tutanağı

ORT_09_Tez Teslim Dilekçesi (Tez Sınavı Sonrası) 6- Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu 9- İletişim Bilgileri Değişiklik Dilekçesi

6- Tez Danışmanı TİK Toplantı Tarihi Belirleme Dilekçesi

ORT_10_Öğrenci ve Tez Danışmanı İntihal Beyan Formu  7- Erasmus Akademik Tanınırlık Formu (Dönen Öğrenci) 10- Erasmusla Gidecek Öğrenciler İçin Dilekçe

7- Doktora TİK Tutanak Formu

ORT_11_Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesi Talep Formu  DOKT_10_100/2000 Yök Doktora Burslu Öğrenci Takip Formu 11- Kayıt Aktif Ettirme Dilekçesi

8a- Tez Teslim Dilekçesi (SINAV ÖNCESİ)

DOKTORA İLE İLGİLİ   12- Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

8b- Lisansüstü Eğitim Tez Benzerlik Tarama Sonuç Formu

DOKT_01_Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi   13- Tez Önerisi Hazırlama Formu

8c- Danışman Tez Savunma Jürisi Öneri Dilekçesi

DOKT_02_Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Atama Formu   14- Tez İzleme (TİK) Raporu Hazırlama Formu

8d- Düzeltme Sonrası Tez Teslim Dilekçesi (3/6 AY UZATMA VERİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN)

DOKT_03_Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu  

15- Tez Teslim Süresi Uzatma Talep Dilekçesi

9a- Tez Sınavı Tutanak Formu

DOKT_04_Doktora Tez Önerisi Savunma Tarihi Belirleme Dilekçesi   16- Kayıp Belgenin Yenisini Talep Dilekçesi

9b- Jüri Üyesi Tez Değerlendirme Formu 

DOKT_05_Doktora Tez Önerisi Hazırlama Formu   17- Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Dilekçisi

10- Jüri ve TİK Üyeleri Tez Başlığı Değişiklik Formu

DOKT_06_Doktora Tez Önerisi Savunması Toplantı Tutanağı   18- İlişik Kesme Belgesi

11a- Tez Teslim Dilekçesi (SINAV SONRASI)

DOKT_07_TİK Toplantı Tarihi Belirleme Dilekçesi   19- Kayıt Sildirme Dilekçesi

11b- intihal Beyan Formu

DOKT_08_Tez İzleme Komitesi Raporu Formu    

11c- Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesi Talep Formu

DOKT_09_ Doktora Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu    

12a- Ders Telafi Bildirim Dilekçesi (GİTMEDEN ÖNCE)

 Erteleme Talep Formu  

 

12b- Ders Telafi Bildirim Dilekçesi (TELAFİ YAPILDIKTAN SONRA)

   

 

13- Tez Savunması Sonrası Not Bildirim Formu

     

14- Not Bildirim/Düzeltme Formu

     

15- Tez Danışmanlığı Bırakma Dilekçesi

     

16- Akademik Personel Görev Talep Dilekçesi

     

17- Öğretim Üyeleri İçin Okutulacak Ders Bildirim Formu

     

18- Dönem Projesi Sonuç Bildirim Dilekçesi

     

19a-Yeni Ders Ekleme/Değişiklik Öneri Formu (TR)

     

19b- Yeni Ders Ekleme/Değişiklik Öneri Formu (EN)

     

19c- Ders Kapatma Öneri Formu

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top