Dilekçeler ve Formlar

 COVİD-19 PANDEMİSİ NEDENİYLE UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİ BAŞVURU FORM VE DİLEKÇELERİ

        

  AÇIKLAMALAR
  • Formlar ve Dilekçeler BİLGİSAYAR ortamda hazırlanmalıdır.
  • Dilekçe ve formlarda yer alan PROGRAM kısmına örneğin Fizik Tezli YL, Fizik Dr, Fizik Tezsiz YL, Fizik II. Öğr. Tezsiz YL vb. yazılmalıdır.
  • Dilekçe ve formlar üst yazı ve gerekiyorsa ADAK kararı ile ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarınca EBYS üzerinden Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır.
  • Form ve dilekçelerin orijinal kopyaları öğrenci dosyalarında arşivlenmek üzere Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır.

 

Erteleme Talep Formu

 ORTAK FORM VE DİLEKÇELER

ORT_01_Tez Başlığı Değişiklik Tutanağı

ORT_02_ Tez Savunma Sınavı Başvuru Onay Formu

ORT_03_ Tez Danışmanı Tez Teslim Dilekçesi (Tez Sınavına Girmeden Önce)

ORT_04_ Lisansüstü Eğitim Tezleri Benzerlik Tarama Formu

ORT_05_ Tez Savunma Sınavı Jürisi Öneri Dilekçesi

ORT_06_Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu

ORT_07_Jüri Üyesi Bireysel Tez Değerlendirme Formu

ORT_08_ Tez Danışmanı Tez Teslim Dilekçesi (Uzatma verilen öğrenciler için)

ORT_09_Tez Teslim Dilekçesi (Tez Sınavı Sonrası)

ORT_10_Öğrenci ve Tez Danışmanı İntihal Beyan Formu

ORT_11_Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesi Talep Formu

 

DOKTORA PROGRAMLARI İLE İLGİLİ FORM VE DİLEKÇELER

DOKT_01_Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

DOKT_02_Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Atama Formu

DOKT_03_Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu

DOKT_04_Doktora Tez Önerisi Savunma Tarihi Belirleme Dilekçesi

DOKT_05_Doktora Tez Önerisi Hazırlama Formu

DOKT_06_Doktora Tez Önerisi Savunması Toplantı Tutanağı

DOKT_07_TİK Toplantı Tarihi Belirleme Dilekçesi

DOKT_08_Tez İzleme Komitesi Raporu Formu

DOKT_09_ Doktora Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu

DOKT_10_100/2000 Yök Doktora Burslu Öğrenci Takip Formu

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

  • Formlar ve Dilekçeler BİLGİSAYAR ortamda hazırlanmalıdır.
  • Dilekçeler EBYS'den giriş yapılıp evrak numarası verilebilmesi için mutlaka Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmelidir.
  • Formlar Enstitü Müdürlüğüne gönderilmek üzere ilgili Enstitü Anabilim Dalı başkanlığına teslim edilmelidir.
  • Dilekçe ve formlarda yer alan PROGRAM kısmına örneğin Fizik Tezli YL, Fizik Dr, Fizik Tezsiz YL, Fizik II. Öğr. Tezsiz YL vb. yazılmalıdır.
  • Dilekçe ve formlar üst yazı ve gerekiyorsa ADAK kararı ile ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarınca EBYS üzerinden Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır.
  • Form ve dilekçelerin orijinal kopyaları öğrenci dosyalarında arşivlenmek üzere Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır.

 ENSTİTÜ ANABİLİM DALLARI İÇİN

FORMLAR

ÖĞRENCİLER İÇİN

FORMLAR ve DİLEKÇELER

 ÖĞRETİM  ELEMANLARI/JÜRİ  ÜYELERİ İÇİN 

FORM ve DİLEKÇELER

1- Bilimsel Hazırlık Dersi Belirleme Formu

1- Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi 1a- Tez Başlığı ve Tez Konusu Belirleme Dilekçesi

2- Ders Sayma İşlem Formu

2- Ders Saydırma Dilekçesi 1b- Tez Başlığı ve Tez Konusu Değiştirme Dilekçesi
3a- Yüksek Lisans Tez Danışmanı Atama Formu 3- İzin/Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi

1c- Dönem Projesi Başlığı ve Konusu Belirleme Dilekçesi

3b- Doktora Tez Danışmanı Atama Formu 4- Başka Enstitü/Üniversiteden Ders Alma Dilekçesi

1d- Dönem Projesi Başlığı ve Konusu Değişiklik Dilekçesi

3c- Dönem Projesi Danışmanı Atama Formu 5- Kayıtlı Olunan Program Dışından Ders Alma Formu

2- Seminer Sunum Tutanak Formu

4a- Yüksek Lisans Tez Danışmanı Değişiklik Formu  6- Bilimsel Hazırlık Dersleri Yanı Sıra Lisansüstü Ders Alma Dilekçesi

3- Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu

4b- Doktora Tez Danışmanı Değişiklik Formu 7- Müfredat Fazlası Ders Alma Dilekçesi

4- Tez Danışmanı Tez Önerisi Toplantı Tarihi Belirleme Dilekçesi

5- Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Formu 8- Danışman Tercih Dilekçesi

5- Doktora Tez Önerisi Savunması Toplantı Tutanağı

6- Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu 9- İletişim Bilgileri Değişiklik Dilekçesi

6- Tez Danışmanı TİK Toplantı Tarihi Belirleme Dilekçesi

 7- Erasmus Akademik Tanınırlık Formu (Dönen Öğrenci) 10- Erasmusla Gidecek Öğrenciler İçin Dilekçe

7- Doktora TİK Tutanak Formu

  11- Kayıt Aktif Ettirme Dilekçesi

8a- Tez Teslim Dilekçesi (SINAV ÖNCESİ)

  12- Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

8b- Lisansüstü Eğitim Tez Benzerlik Tarama Sonuç Formu

  13- Tez Önerisi Hazırlama Formu

8c- Danışman Tez Savunma Jürisi Öneri Dilekçesi

  14- Tez İzleme (TİK) Raporu Hazırlama Formu

8d- Düzeltme Sonrası Tez Teslim Dilekçesi (3/6 AY UZATMA VERİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN)

 

15- Tez Teslim Süresi Uzatma Talep Dilekçesi

9a- Tez Sınavı Tutanak Formu

  16- Kayıp Belgenin Yenisini Talep Dilekçesi

9b- Jüri Üyesi Tez Değerlendirme Formu 

  17- Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Dilekçisi

10- Jüri ve TİK Üyeleri Tez Başlığı Değişiklik Formu

  18- İlişik Kesme Belgesi

11a- Tez Teslim Dilekçesi (SINAV SONRASI)

  19- Kayıt Sildirme Dilekçesi

11b- intihal Beyan Formu

   

11c- Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesi Talep Formu

   

12a- Ders Telafi Bildirim Dilekçesi (GİTMEDEN ÖNCE)

 

 

12b- Ders Telafi Bildirim Dilekçesi (TELAFİ YAPILDIKTAN SONRA)

 

 

13- Tez Savunması Sonrası Not Bildirim Formu

   

14- Not Bildirim/Düzeltme Dilekçesi

   

15- Tez Danışmanlığı Bırakma Dilekçesi

   

16- Akademik Personel Görev Talep Dilekçesi

   

17- Öğretim Üyeleri İçin Okutulacak Ders Bildirim Formu

   

18- Dönem Projesi Sonuç Bildirim Dilekçesi

   

19a-Yeni Ders Ekleme/Değişiklik Öneri Formu (TR)

   

19b- Yeni Ders Ekleme/Değişiklik Öneri Formu (EN)

   

19c- Ders Kapatma Öneri Formu

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top